Hrad a zámek Bečov
Adresa:  www.pruvodce.com/becov
 
Hrad Bečov byl založen ve 13. století rodem pánů z Oseka. Nejvýše na skále je položen gotický hrad. Pod hradem stojí zámek z 18. století. V r. 1985 byl v hradní kapli (s freskami z doby kolem r. 1400) nalezen unikátní románský relikviář sv. Maura ze 13. století (po ukončení restaurování zde bude vystaven). Z expozice např.: zámecká kaple, knihovna, expozice Dějiny a význam relikviářů, aj.

 


Hrad Bezděz
Adresa:  www.pruvodce.com/bezdez
 
Jeden z nejvýznamnějších gotických hradů v Čechách postaven Přemyslem Otakarem II. Roku 1279 zde byl vězněn kralevic Václav II. se svou matkou Kunhutou. Hrad byl v držení Karla IV., po Bílé Hoře pak Albrechta z Valdštejna, který hrad přebudoval na klášter. Z expozice např.: Čertova a Velká věž, hradní palác s raně gotickou kaplí, budova purkrabství, na přístupové cestě zbytky kapliček barokní křížové cesty, aj.

 


Zámek Duchcov
Adresa:  www.pruvodce.com/duchcov
 
Původně tvrz, později renesanční stavba rozšířená barokně. Roku 1835 se zde sešli rakouský císař, ruský car a pruský král. Z expozice např.: české barokní umění, muzeum G. Casanovy, biliárový pokoj, Valdštejnská rodová galerie, Pavilon s Reinerovou freskou, aj. Giacomo Casanova prožil na zámku jako valdštejnský knihovník posledních 13. let svého života, napsal zde své paměti a i zemřel.

 


Hrad a zámek Horšovský Týn
Adresa:  www.pruvodce.com/horsovskytyn
 
Původně raně gotický hrad kastelového typu, přestavěný Lobkoviczi roku 1550 na renesanční zámek. Z expozice např.: prohlídka obnoveného biskupského paláce, raně gotické biskupské kaple, ukázka bydlení šlechty , významná portrétní galerie českých panovníků, zámecká kuchyně, budova purkrabského paláce. Po renesanční přestavbě v 16. století nebyl již později přestavován.

 


Janův Hrad
Adresa:  www.pruvodce.com/januvhrad
 
Založen jako lovecký zámeček na počátku 19. století jako napodobenina hradní zříceniny. Zámeček těsně před koncem druhé světové války vyhořel. Z původního mobiliáře se dochoval pouze jediný kus nábytku. Ostatní nábytek sem byl přivezen ze zámku v Lednici a v Hluboké nad Vltavou. Nalézá se v Lednicko-Valtickém areálu zařazeném do seznamu UNESCO.

 


Hrad Kašperk
Adresa:  www.pruvodce.com/kasperk
 
Gotický hrad založený v roce 1356 Karlem IV. sloužil především k ochraně nedalekých zlatých dolů a k zabezpečení zemské hranice. Kašperk byl sice hradem královským, ale v držení jej drželi tzv. zástavní držitelé. Hrad nebyl nikdy dobyt. Od 2. poloviny 16. století Kašperk značně chátral až jej jako zpustlý v roce 1617 od krále Matyáše odkoupilo město Kašperské Hory. Z expozice např.: Dějiny a stavební vývoj hradu, sochařství a malířství doby Karla IV. a Václava IV., těžba zlata v oblasti Kašperských Hor a archeologické nálezy z Kašperku a okolí.

 


Hrad Krakovec
Adresa:  www.pruvodce.com/krakovec
 
Hrad Krakovec byl vystavěn kolem roku 1383 pro oblíbence Václava IV. Jíru z Roztok. Tento hrad je znám především jako poslední útočiště Jana Husa před jeho odjezdem do Kostnice. Hrad byl v 16. století renesančně upraven a ještě počátkem 2. poloviny 17. století dále opravován. Po požáru v roce 1783 byl definitivně opuštěn a postupně se změnil ve zříceninu. Z expozice např.: areál hradu, temné sklepy, torzo nádherné kaple, aj.

 


Hrad Křivoklát
Adresa:  www.pruvodce.com/krivoklat
 
Jeden z nejstarších a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, jehož počátky sahají do 12. století. Za panování Přemysla Otakara II. vznikl velkolepý královský hrad, jenž byl výrazně přestavěn Václavem IV. a později velkoryse dobudován Vladislavem Jagellonským. Z expozice např.: hradní kaple, královský a rytířský sál s expozicí gotického malířského a sochařského umění, knihovna, vězení a mučírny s mučícími nástroji, věž Huderka s černou kuchyní a vyhlídkovým ochozem, aj.

 


Zámek Kynžvart
Adresa:  www.pruvodce.com/kynzvart
 
Z expozice např.: Kancléřova pracovna, Richardova knihovna, Zelený salón, Kulečníkový sál s ruským kulečníkovým stolem – darem od cara Mikuláše I., Orientální chodba, Zbrojnice, expozice Karla Hussa s památkami na posledního chebského kata a zakladatele kynžvartského zámeckého muzea; Oratoř a zámecká kaple, Kabinet kuriozit, aj.

 


Hrad Lipnice
Adresa:  www.pruvodce.com/lipnice
 
Hrad Lipnice, jeden z nejmohutnějších českých hradů byl vystavěn na počátku 14. století. Z expozice např.: Velká věž s hradní zbrojnicí, archeologická expozice s proslulou sbírkou gotických kamnových kachlů z 15. a 16. století., hradní kaple a sklepení s velkolepou starou klenutou hodovní síní, vězením, mučírnou, lednicí a hlubokou ve skále vylámanou studnou.

 


Zámek Náchod
Adresa:  www.pruvodce.com/nachod
 
Původně raně gotický hrad, založený Hronem z rodu Načeraticů. Nejvýznamnější majitelé byli český král Jan Lucemburský, rod Smiřických ze Smiřic, Octavio Piccolomini a Kateřina Vilemína kněžna Zaháňská, známá postava z Němcové Babičky. Z expozice např.: dva soubory bruselských tapiserií z poloviny 17. století, sbírka květinových zátiší, zámecká knihovna čítající téměř 30.000 svazků, aj.

 


Národní zemědělské muzeum
Adresa:  www.pruvodce.com/nzm
 
Zemědělské muzeum vzniklo v roce z exponátů zemědělského oddělení na Jubilejní zemské výstavě v Praze. Tam vznikla myšlenka založení odborných specializovaných muzeí, jejichž základ tvořily kolekce z výstavy. Sbírky jsou soustředěny do pobočky v Praze na Letné, na zámku Kačina, Ohrada, Lednice, Valtice a v Janově Hradě. Řada sbírkových souborů je tvořena světově významnými kolekcemi (oradla, traktory, včelařské nářadí, aj.)

 


Hrad Orlík nad Humpolcem
Adresa:  www.pruvodce.com/orlik
 
Počátky hradu spadají do poslední třetiny 14.století, kdy jej vlastnil pravděpodobně Jindřich z Dubé. Později ho vlastnil např. Trčkové z Lípy, Kryštof Karel z Roupova, aj. Za 30-ti leté války je pravděpodobně pobořen a užíván k hospodářským účelům. Orlík začíná pustnout a je rozebírán na kámen. Od roku 1997 je areál zpřístupněn veřejnosti. Na hradě je k vidění zachovalá vstupní brána, hranolová věž a zbytky obytných budov. Byla zde také obnovena chlebová pec, kde si návštěvníci o letních měsících mohou vyzkoušet pečení chleba.

 


Klášter Plasy
Adresa:  www.pruvodce.com/plasy
 
Klášter založil v roce 1144 kníže, pozdější král Vladislav I. Celý klášter byl vypálen husity, později byl přestavěn barokně a za vlády Josefa II. zrušen. Poslední stavební provedl kancléř K. Metternich, jenž panství vlastnil. Z expozice např.: 15 velkoplošných fresek po trase, kaple, ambitové chodby, knihovní sál, expozice lékárenství, barokní sýpka, aj.

 


Hrad Rabí
Adresa:  www.pruvodce.com/rabi
 
Největší hradní zřícenina v Česku. Hradby patří na svoji dobu k nejvyspělejším obranným systémům ve střední Evropě. V roce 1420 byl hrad dobyt Janem Žižkou a v roce 1421, při dalším obléhání, zde husitský hejtman přišel při o své druhé oko. V hradním sále je umístěna expozice středověkých kachlů a kamen, v dalších prostorách archeologické nálezy z období pozdní gotiky.

 


Zámek Ratibořice
Adresa:  www.pruvodce.com/ratiborice
 
Zámek byl vybudován pro knížete Lorenza Piccolomini a ve stylu klasicismu a empíru byl přebudován pro Kateřinu Zaháňskou (postava známá z díla Boženy Němcové Babička). Prohlédnout si můžete Zámek, Staré Bělidlo, Ludrův mlýn a Mandl. V roce 1813 se v Ratibořicích konaly porady diplomatů protinapoleonské koalice, které později způsobily Napoleonovu porážku v bitvě u Lipska.

 


Hora Říp a rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha
Adresa:  www.pruvodce.com/rip
 
V roce 1126 dal kníže Soběslav obnovit kapli na Řípu. Roku 1848 se Říp stal místem táborů lidu za národní a sociální práva. Od roku 1963 je Říp s rotundou národní kulturní památkou. V rotundě je památník českého státu. Ve čtyřech opukových schránkách je uložena pršť z bojiště u Chlumce, z hustiského bojiště u Ústí nad Labem a z památníku Terezín a na Dukle. Roku 1868 zde byl vyjmut základní kámen pro Národní divadlo.

 


Památník Terezín
Adresa:  www.pamatnik-terezin.cz
 
Barokní vojenská pevnost jako součást mohutného komplexu opevnění, nazvaná na počest císařovny Marie Terezie. Téměř od začátku existence používána jako věznice, nechvalně proslulá zejména jako věznice pražského gestapa od r. 1940. V r. 1947 zřízen Památník Terezín. Z expozice např.: Malá pevnost, Muzeum ghetta, Magdeburská kasárna, aj.

 


Hrad Točník
Adresa:  www.pruvodce.com/tocnik
 
Hrad byl založen českým králem Václavem IV. ještě před rokem 1398. Později byl renesančně přestavěn, postupně chátral a udržován byl pouze bývalý královský palác, jehož reprezentační sál byl v 18. století barokně upraven na poutní kapli sv. Bartoloměje. Poslední šlechtický majitel objektu Josef Colloredo Mansfeld daroval hrad ve dvacátých letech Klubu českých turistů.

 


Zámek Vranov nad Dyjí
Adresa:  www.pruvodce.com/vranov
 
Původně zeměpanský hrad na vysoké skále nad Dyjí, připomínaný v roce 1100. Po požáru v roce 1665 přestavěn na barokní zámek, upravený klasicistně a novogoticky. Z expozice např.: bohatě zařízené interiéry dokumentující kulturu šlechtického bydlení konce 18. a 19. století, Sál předků, aj. Zajímavostí jsou četné ukázky kameniny z místní manufaktury.

 


Skanzen Vysočina
Adresa:  www.pruvodce.com/vysocina
 
Soubor lidových staveb Vysočina je jedinou rozsáhlejší expozicí lidového stavitelství v přírodě na území východních Čech. Na Veselém Kopci je zde připravená expozice způsobu života drobných rolníků, na Svobodných Hamrech najdeme např. vodní hamr, mlýn a hospodu, v Možděnicích řemeslné dílny a v Betlému Hlinsko domy městských řemeslníků a dělníků.

 


Muzeum Zkamenělý les
Adresa:  www.pruvodce.com/zkamenelyles
 
Muzeum se sbírkou exponátů zkamenělých rostlin z prvohor až třetihor se nachází v objektu bašty, jenž je součástí městského opevnění z druhé poloviny 15. století. Z expozice např.: unikátní kmen s otvorem hnízda pravěkého ptáka, fragment stromu napadeného dřevokazným hmyzem, řezy provohorními kmeny, dochované listy včetně plodů, aj.

 

 
Warning: mysql_query(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /home/www/pruvodce.com/www/_pages/reklama_dole.php on line 5 Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/www/pruvodce.com/www/_pages/reklama_dole.php on line 14