Hrad Kašperk
Vítáme Vás HistorieExpoziceAkcePohlednice Diskuze \"" English version

Hrad Kašperk
Adresa:  Žlíbek 55
34192  Kašperské Hory
Telefon:  376 582 324
Email:  karlsberg@seznam.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  14.5.2006
Poloha tohoto objektu
 

Plzeňský kraj, vzdušnou čarou 40 km jihovýchodně od města Klatovy.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

2000
Autor: Jan Kavale
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Skok přes kastelána
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Architektura
Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Po celá staletí vévodí svou siluetou okolní krajině zdaleka viditelný hrad Kašperk. Jméno tohoto nejvýše položeného královského hradu v Čechách vzniklo českým zkomolením z původního Karlsberg - Karlova Hora. Z výšky 886 m. nad mořem k sobě poutá pozornost návštěvníků tohoto krásného koutu Šumavy.
 
Založení hradu velmi úzce souvisí s rýžováním zlata a s rozvojem jeho hlubinné těžby v horním Pootaví. Nedaleké Kašperské Hory - tehdy nazývané Reichenstein, později Bergreichenstein - byly již ve 14. století významným horním městem a ze zdejších dolů plynuly do královské pokladny nemalé zisky.
 
Císař a král Karel IV. usiloval také o vytvoření důležitého obchodního spojení Čech s okolním světem. Značné úsilí proto v té době věnoval rozvoji a rozšíření tzv. Zlaté stezky, která směřovala nepřístupnými šumavskými hvozdy z jihozápadních Čech do bavorského Pasova.
 
Jak rostl hospodářský význam zdejšího kraje, rostly i reálné důvody pro jeho bezprostřední ohrožení. Za vlády prvních dvou Lucemburků na českém trůně totiž panovalo trvalé politické napětí se sousedním Bavorskem. Ochrana zdejšího území před případným nepřátelským vpádem se stala nutností. Roku 1356 proto přikázal Karel IV. svému staviteli Vítovi, řečenému Hedvábný, aby zde postavil pevný strážný hrad. Staveništěm se stal strmý výběžek Ždánovské hory a základ mohutné stavby byl dokončen již roku 1361, tedy za pouhých pět let.
 
Jihovýchodním směrem nedaleko od hradu jsou ještě dnes zbytky kamenné stavby zvané Pustý hrádek, která bývala považována za předchůdce hradu již ze 12. nebo ze 13. století. Ve skutečnosti jde o zbytky předsunutého opevnění vlastního hradu.
 
Po dokončení hrad nespravovala přímo královská komora, ale pronajímala jej takzvaným zástavním držitelům. Těm byla roku 1361 uděleno i právo nejvyšší soudní pravomoci v Prácheňském kraji, tedy právo pečovat o veřejný pořádek, bezpečnost a stíhat provinilce. Prvním držitelem hradu byl, údajně až do císařovy smrti roku 1378 , přítel Karla IV., pražský arcibiskup a první český kardinál Jan Očko z Vlašimi. V době Očkova držení hradu byla dokončena i obchodní Zlatá stezka do Bavorska.
 
V průběhu dalších let byl hrad ponecháván neustále v zástavě a držitelé se poměrně často střídali. Např. v letech 1411 až 1454 přešel do držení rodu Zmrzlíků ze Svojšína a Orlíka. Otec Petr, královský mincmistr, i jeho stejnojmenný syn patřili mezi přívržence kalicha. Díky jim se Kašperk nikdy nestal terčem pustošivých husitských útoků. Ostatně ani ve své další historii nebyl tento šumavský hrad nikdy dobyt.
 
Přestože se zástavní držitelé střídali, hrad vyžadoval pravidelnou údržbu. Až ve stejném roce, kdy hrad přebírali Zmrzlíkové ze Svojšína, tedy v roce 1411 nařídil král Václav IV. prostavět na hradě 200 kop, větším dílem nejspíš na jeho náročné údržbě. Když další ze zástavních držitelů hradu, Zdeněk ze Šternberka zorganizoval roku 1 ...
 
Zobrazit celý text tohoto popisu

 
Expozice

 • Hrad Kašperk - Současný prohlídkový okruh hradu Kašperk tvoří budova purkrabství, zřícena hradního paláce a Východní věž vnitřního hradu. Již na přístupové cestě k samotnému hradu však návštěvník prochází kolem zbytků obraných příkopů, částí hradebních zdí vnější linie opevnění a torza kruhové strážní věžičky.
   
  Od roku 1992 je v prostorách zrekonstruované budovy bývalého purkrabství přístupná nevelká stálá expozice, která stručně připomíná historii hradu, souvislosti založení této středověké pevnosti s těžbou zlata v oblasti Kašperských Hor a existencí mezinárodní obchodní cesty - Zlaté stezky. Z vystavených exponátů lze mj. jmenovat ukázky zlaté rudy, mlecích kamenů ze středověkých zlatorudných mlýnů, archeologické nálezy z hradu a z okolí, dokld ke Zlaté stezce, kopie zlatých mincí. Návštěvník má dále možnost si prohlédnout kopie děl sochařství a malířství doby Karla IV. a Václava IV.
   
  Od roku 1992 je v prostorách zrekonstruované budovy bývalého purkrabství přístupná nevelká stálá expozice, která stručně připomíná historii hradu, souvislosti založení této středověké pevnosti s těžbou zlata v oblasti Kašperských Hor a existencí mezinárodní obchodní cesty - Zlaté stezky. Z vystavených exponátů lze mj. jmenovat ukázky zlaté rudy, mlecích kamenů ze středověkých zlatorudných mlýnů, archeologické nálezy z hradu a z okolí, dokld ke Zlaté stezce, kopie zlatých mincí. Návštěvník má dále možnost si prohlédnout kopie děl sochařství a malířství doby Karla IV. a Václava IV.
   
  Ve zřícenině hradního paláce návštěvníky obklopí dvě palácové stěny, jež jsou svírány oběmi hlavními věžemi. Na těchto palácových stěnách jsou v hlubokých špaletách oken patrná koutová zděná sedátka, tolik typické pro gotické místnosti. V prostoru oken jsou také dochována i původní gotická ostění, výklenek s pyramidálně seskupenými okny roubené komory v 1. patře. V severovýchodním rohu paláce se připomínají stopy krbu.
   
  Východní věž hradu (stejně jako nedaleký Pustý hrádek) slouží turistům především jako rozhledna respektive jako vyhlídka na centrální Šumavu. Návštěvní si však odtud může rovněž prohlédnout vzácné zbytky dochované cihlové helmice na protější Západní věži.
   
 • Zajímavosti všedních i svátečních dnů doby lucemburské - Expozice v nově upravených prostorách budovy purkrabství nazvaná "Zajímavosti všedních i svátečních dnů doby lucemburské" (Lucemburkové vládli na českém trůně od r. 1310 do r. 1437).
  Do obou místností byl letos (2003) na jaře instalován trámový strop z 300 let ručně tesaných trámů a 150 let starých prken. V první místnosti jsou vystavěny předměty připomínající těžbu zlata v oblasti Kašperských Hor v době předhusitské, některé zajímavé archeologické nálezy z hradu a okolí s jejichž konkrétními osudy seznamujeme naše návštěvníky.Ve druhé místnosti jsou vystavěny ukázky českého výtvarného umění 2. poloviny 14. století, zbraně (např. kopí, kuše, palné zbraně), neogotický nábytek, každodenní předměty ze života našich středověkých předků (např. dětské hračky, kuchyňské náčiní, psací potřeby nebo údajná kostěnná brusle). Především dětští návštěvníci si mohou sami vyzkoušet jaké to bylo, když se kdysi děti učili rýt základní tahy písmen do dřevěných tabulek zalitých voskem.
  Z budovy purkrabství pokračuje prohlídka do bývalého hradního paláce a poté do východní věže, která slouží především jako rozhledna. Odtud je krásný výhled na velkou část Šumavy i jihozápadních Čech.
  Prohlídka hradu končí v podsklepených prostorách hradu, kde se mohou návštěvníci seznámit mj. s vývojem hradu za posledních 170 let, vystavěny jsou i ukázky zbraní i nějaké archeologické nálezy.
  V závěrečné fázi prohlídky se návštěvníkům představí i někteří významní purkrabí a kasteláni, kteří jsou nesmazatelně spjati s tímto šumavským hradem

 
Zajímavost

Kašperk je nejvýše položeným královským hradem v Čechách (886 m nad mořem). Vzácně dochovaný zbytek cihlové helmice na střeše západní věže. Do skály vysekaná cisterna na vodu. Nádherný rozhled na centrální Šumavu a okolní krajinu - procházkové okruhy a turistické stezky v okolí hradu.
 
Kulturní akce


Zobrazit také loňské akce ...

   
  Otevírací doba

  duben, květen: denně kromě pondělí 900 - 1700
  červen, červenec, srpen: denně kromě pondělí 900 - 1800
  září, říjen: denně kromě pondělí 900 - 1700

  Zimní prohlídky: 26. 12. - 2. 1. denně 1000 - 1600
  Jindy pouze po předchozí dohodě.
   
  Vstupné

  40,- plné * 25,- snížené *** 70,- cizinci plné * 60,- cizinci snížené *** s textem: 50,- cizinci plné * 30,- cizinci snížené
   
  Prohlídkové okruhy

  S průvodcem (Cz, De, En), 50 min, nejvíce 35 návštěvníků.
   

   

   
   
  Doplňkové služby

  Prodej upomínkových předmětů, občerstvení, rezervace prohlídek, pronájem prostor po předchozí dohodě.
   
  Foto, kamera

  30,- * 50,-
   
  Bez bariér

  Hradní nádvoří, přízemí purkrabství, parkán.
   
  Parkování

  1,5 km * 1,5 km
   
  Provozovatel

  Město Kašperské Hory
   
  Vlakbus

  Stanice bus: Kašperské Hory (3 km)
  Stanice vlak: Sušice (15 km)
  Vyhledat autobusové spojení
  Vyhledat vlakové spojení

   
   

    


   

   
  Vyhledat možnosti ubytování ...
   
   
   

   

   

   
   
   
     Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
   
     Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
     Všechna práva vyhrazena © 2000-2015