Muzeum a galerie Nepomuk
Vítáme Vás HistorieExpozicePohlednice Diskuze \"" English version

Muzeum a galerie Nepomuk
Adresa:  nám. A. Němejce 126
33501  Nepomuk
Telefon:  371 592 546
Email:  muzeum.nepomuk@wo.cz

 
 
 

Poslední aktualizace:  12.1.2006
Poloha tohoto objektu
 

Plzeňský kraj, vzdušnou čarou 35 km jihovýchodně od města Plzeň.
 
Zobrazit detailní polohu

toto je negarantovaný záznam ...

Fotky

 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 

Poslat jako elektronickou pohlednici
 
Popis

Město Nepomuk leží v malebné kotlině pod původně starobylým hradem, později Zelenohorským zámkem. Historie města je spjata s významným cisterciáckým klášterem pomuckým, založeným roku 1144. Nepomuk netvořil původně jeden celek, ale dvě zcela oddělené osady, Přesanice a Pomuk. Nepomuk vznikl až po jejich spojení. Jméno Nepomuk se začalo užívat od 13. století. Roku 1413 král Václav IV. povýšil Nepomuk na město. Do dnešních dnů se ve městě dochovalo několik soch, dva kostely, budova arciděkanství a staré zelenohorské pošty. Na místě zbořeného kostelíka Jana Křittele a údajně rodného domu svatého Jana Nepomuckého, nechal Adolf Bernard z Martinic, majitel Zelené Hory v letech 1734-36 postavit barokní poutní chrám sv. Jana Nepomuckého podle plánů nejvýznamnějšího barokního architekta K. I. Diezenhofera. Nepomucké muzeum vznikalo od roku 1959 shromaďováním historických předmětů několika místních nadšenců v čele s Jaroslavem Týkalem. V roce 1961 bylo otevřeno první muzeum nesoucí název "Vlastivědné muzeum Nepomucka". Exponáty byly vystaveny až do roku 1989 v budově arciděkanství, vedle kostela sv. Jakuba, na Přesanickém náměstí. V roce 1991 byly sbírky přestěhovány do nově zadaptované budovy bývalého pivovaru vedle radnice, a to už pod názvem "Městké muzeum a galerie Nepomuk". Od roku 1996 se prostory nepomuckého muzea a galerie nacházejí v budově bývalé školy na náměstí Augustina Němejce.
 
Expozice

  • Nepomuk a okolí - Jedna z největších muzejních expozicí v regionu. Kromě předmětů pocházejících přímo z Nepomuku a blízkého okolí, vyjadřující život a styl místních občanů, zde vystavuje své depozitáře Západočeské muzeum Plzeň. Najdete zde rozsáhlou expozici regionálního charakteru, barokního umění, cínových a kovářských prací a zejména sv. Jana Nepomuckého. Městská galerie obsahuje především pamětní místnost zdejšího rodáka akademického malíře, prof. Augustina Němejce s expozicí jeho tvorby. Ve výstavní místnosti jsou pravidělně měsíčně vystavovány díla umělců Unie výtvarných umělců Plzeňské oblasti. Každý z výtvarníků, který zde vystavuje svá díla, ponechá galerii jednu ze svých prací, a tím přispěje k výzdobě vstupních prostor galerie.

 
Kulturní akce

V současné době se v tomto objektu nekonají žádné kulturní akce, případně nás o nich jejich pořadatel neinformoval. 
Otevírací doba

září - červen: pondělí - pátek 900 - 1500
červenec, srpen: denně 900 - 1500
 
Prohlídkové okruhy

Samostatně.
 

 

 
 
Foto, kamera


 
Bez bariér

ne
 
Parkování

50 m (zdarma) * 50 m (zdarma)
 
Provozovatel

Městský úřad Nepomuk
 

  
 
 

 

 

 
 
 
   Poslední aktualizace databáze: 21.04.2008
 
   Provozuje Taprimex Group, s.r.o.
   Všechna práva vyhrazena © 2000-2015