Fotografie můžete zasílat buď emailem na fotky@pruvodce.com (respektujte, prosím, max. velikost jednoho emailu 1,5 MB), nebo poštou na naší adresu:
 
     Falcomp
     Nad Primaskou 26
     100 00  Praha 10
 
Pokud o to výslovně požádáte, fotografie Vám nepoškozené zašleme zpět. V každém případě však uvádějte Váš přihlašovací email, jinak přirozeně nebude možné přidělit případné body. V případě, že se Vaší pohlednici (nebo pohlednicím) rozhodneme přidělit body, je uvedení Vašeho autorství samozřejmostí. O tom, zda Vaše pohlednice získá (či získají) body, Vás budeme informovat do týdne od její (jejich) obdržení. Fotografií můžete posílat více, body budou přidělovány za každou jednotlivě.
 
Kdy nejspíše přidělíme body:
 
  • Pošlete-li zajímavou fotografii památky (hradu, zámku, kláštera či jiné), která na našem serveru ještě není.
  • Pošlete-li velmi zajímavou fotografii památky, která na našem serveru již je.
  • Nutnou podmínkou zveřejnění pohlednice na našem serveru a tudíž i získání bodů je, aby nebylo v rozporu s Autorským zákonem. Skenování pohlednic, informačních a jiných materiálů tudíž nepřipadá v úvahu a bude-li zjištěno, bude postiženo diskvalifikací ze soutěže.