Každý účastník soutěže dává svou účastí výslovně najevo svůj souhlas s těmito podmínkami.

Soutěž probíhá od 10. listopadu 2003. Aktuální hodnocení činností, za které je možné získávat krejcary, je platné vždy do konce kalendářního týdne, pak se může změnit.

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakéhokoli jejího účastníka, pokud o něm nabyde jistoty, že si v soutěži nepočíná v souladu s dobrými mravy.

Získávání bodů prostřednictvím znovunačítání stránek či obdobných metod je zakázáno a bude postihováno okamžitou diskvalifikací ze soutěže.

O výsledcích soutěže bude vyrozumíván každý její účastník na uvedenou emailovou adresu.

Pokud účastník soutěže získá cenu, souhlasí s případným zveřejněním svého jména a města bydliště na tomto serveru.

Jakékoli údaje, které účastníci soutěže uvedou, nebudou použity k žádnému jinému účelu než ke sdělení informace o výsledku soutěže.

Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné a nejsou převoditelné na peněžní plnění.